Foto zo zahájenia JC

28.07.2013 18:30

Môžete si pozrieť "zatúlané" fotky zo zahájenia Junior Cup-u (naspodku fotogalérie)...