INFO

01.05.2012 17:49

Web stránka bola opäť aktualizovaná (po menších administrátorských problémoch)...