NEZABUDNITE

20.07.2011 21:08

Na prvý tréning si so sebou prineste kópiu rodného listu a fotku o veľkosti 3,5x4,5cm /ako na pas/.