Tréning

12.01.2011 18:39

Doplnený rozvrh tréningov na prvý týždeň (pozri Tréning ).