Zmena programu.

06.06.2012 21:31

Pozor! Zmena programu oproti pôvodnému plánu - viď úvodná stránka a záložka tréning.